Bize Ulaşın Bugün 19 Haziran 2024 Çarşamba 06:59

ŞARTLI EĞİTİM VE ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 2003 yılından itibaren yürütmekte olduğu Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık yardımlarında Mayıs ayından itibaren geçerli olmak üzere 5 TL artacak şekilde güncelleme gerçekleştirmiştir.

Yoksul kesimlerin eğitim imkânlarına erişilebilirliğinin düşük olması eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırmakta ve yoksulluğun nesilden nesle aktarılmasının önüne geçilmesinde en büyük problemi teşkil etmektedir. Etkili bir sosyal yardım politikası oluşturulmasında ve yoksullukla mücadelenin başarılı olmasında eğitim faktörü kritik bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula göndermekte zorluk çeken aileler için Şartlı Eğitim Yardım uygulaması yapılmaktadır. Şartlı Eğitim Yardımları Mart 2014 dönemi takip ayından geçerli olmak kaydıyla ve Mayıs dönemi ödemesinden itibaren yansıtılmak üzere ödeme miktarları arttırılmıştır. Şartlı Eğitim Yardımlarına ilişkin her öğrenci için yapılacak ödemeler aşağıdaki gibi gerçekleşecektir;

Okul Düzeyi

Ödeme Miktarı

İlköğretim Erkek:

35 TL

İlköğretim Kız:

40 TL

Ortaöğretim Erkek:

50 TL

Ortaöğretim Kız:

60 TL

 

Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında ilçemiz sınırları içerisinde 4503 anne 9749 öğrenci bu yardımdan faydalanmaktadır.

Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli nakit para yardımı yapılmaktadır. Ayrıca Gebe kadınların doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve hamilelik süreçleri boyunca düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri şartıyla ve sağlanan Gebelik Yardımı annelere küçükte olsa bir yararı olmaktadır. Şartlı Sağlık ve Gebelik Yardımlarına ilişkin çocuklar için yapılacak ödemeler aşağıdaki gibi gerçekleştirilecektir.

Yardım Türü

Ödeme Miktarı

0-6 yaş arası sağlık Erkek ve Kız:

35 TL

Gebelik:

35 TL

Hastanede Doğum (bir kereye mahsus):

75 TL

Lohusalık (yalnızca iki ay boyunca):

35 TL

 

Bu kapsamda ilçemizde 2907 anne 4185 çocuk Şartlı Sağlık yardımından, 321 anne Gebelik yardımından faydalanmaktadır.

 

 

 

Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY) hak sahibi ödemeleri tek aylar olan; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında yapılacaktır. Ödemelerin ilgili ödeme aylarının 24'ü ile 28'i arasında yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, fayda sahipleri, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre takvime bağlı ve periyodik olarak ödemelerini almaya başlayacaklardır. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı;

'0' olanlar ilgili ödeme ayının 24'ünde,

'2' olanlar ilgili ödeme ayının 25'inde,

'4' olanlar ilgili ödeme ayının 26'sında,

'6' olanlar ilgili ödeme ayının 27'inde,

'8' olanlar ilgili ödeme ayının 28'inde,

Ödemelerini alabileceklerdir. Ödeme günü hafta sonu Cumartesi gününe denk gelenler Cuma gününden itibaren ödemelerini alacaklardır. Ödeme günü hafta sonu Pazar gününe denk gelenler ise, Pazartesi gününden itibaren ödemelerini alacaklardır. Ödemeler PTT şubelerinden yapılacaktır.

NOT: ŞARTLI EĞİTİM VE ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARINA AİT BAŞVURULAR "TNİZİP SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI" TARAFINDAN ALINMAKTA VE BAŞVURULAR 1 AY İÇİNDE SONUÇLANDIRILMAKTADIR.