Bize Ulaşın Bugün 19 Haziran 2024 Çarşamba 07:55

ÖKSÜZ, YETİM VE ASKER ÇOCUĞU YARDIM PROGRAMI (ÖYAÇ)

ÖKSÜZ/YETİM YARDIM PROGRAMI
 
Öksüz/Yetim Yardım Programı Kapsamında Sağlanan Yardımlar
 
Öksüz/yetim yardım programında, şartları sağlayan hak sahibi kişilere, çocuk başına aylık  100 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir. Ödemeler, programın hak sahibinin banka/PTT hesabına yapılır.
Hanede birden fazla öksüz/yetim bulunması durumunda, her bir öksüz/yetim için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir çocuğa ayrı ödeme oluşturulur.  

Öksüz/Yetim Yardım Programına Başvuru 

Öksüz/yetim yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. 
Öksüz/yetim yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun, çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir. 
Çocuğun yasal vasisi olmaması veya yasal vasinin çocukla birlikte aynı hanede yaşamaması durumunda, başvurular çocukla birlikte aynı hanede yaşayan 18 yaş üstü akrabası tarafından yapılır. 
Ayrıca, başvuru sırasında Bütünleşik Sistem üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları MH tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz. 
 
Öksüz/Yetim Yardım Programından Yararlanma Şartları 
 
Fayda Sahibi Çocuğun Yardım Programından Yararlanma Şartları
Öksüz/yetim yardım programından yararlanabilmek için fayda sahibi çocuğun; 
 1. 18 yaşını doldurmamış olması, 
 2. Annesi, babası veya her ikisinin de vefat etmiş olması,
 3. Bekâr olması, 
 4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen sosyal ve ekonomik destekten (SED) faydalanmaması, 
 5. Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması, 
 6. Diğer kurum ve kuruluşlardan, yetim veya öksüz olmaktan dolayı benzeri yardımlardan faydalanmaması, 
 7. Asker çocuğu yardım programı kapsamında fayda sahibi olmaması, 
 8. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması,
 9. 2022 sayılı kanun kapsamında aylık almaması, 
 10. 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi,gerekmektedir. 
 
Öksüz/yetim yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuğun, hem annesi hem babası ölmüşse, öksüz/yetim yardım programından, yalnız birisi (öksüz veya yetim) üzerinden faydalanır. Bu programdan yararlanan fayda sahibi çocuktan eğitim ve öğretime devam etme şartı aranmaz. 
Öksüz/yetim yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuğun, şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında olması bu yardım programından faydalanmasına engel teşkil etmez.
 
Hak Sahibinin Yardım Programından Yararlanma Şartları 
 
Öksüz/yetim yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin; 
Fayda sahibi çocukla birlikte aynı hanede ikamet etmesi, 
İkamet ettiği hanede sosyal güvenceli kişinin bulunmaması, 
3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi,
Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması, 
gerekmektedir. 
Ayrıca, öksüz/yetim yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin; 
Muhtaçlık durumu devam ettiği sürece, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programı (MAAY), eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı (EVEK), şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında olması, 
Muhtaçlık durumu devam ettiği sürece, tekrar evli/evlenmiş olması, 
Kendisinin veya aynı hanede ikamet eden diğer kişilerin 2022 sayılı kanun kapsamında aylık alması,
bu yardım programı kapsamında hak sahibi olmasına engel teşkil etmez.

 Asker Çocuğu Yardım Programı Kapsamında Sağlanan Yardımlar

 
Asker çocuğu yardım programında, şartları sağlayan hak sahibi kişiye, aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir. Ödemeler, programın hak sahibinin banka/PTT hesabına yapılır.
Hanede birden fazla asker çocuğu bulunması durumunda, her bir çocuk için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir çocuğa ayrı ödeme oluşturulur.
 
Asker Çocuğu Yardım Programına Başvuru 
 
Asker çocuğu yardım programına başvuru, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından (MAAY) asker eşi olarak faydalanan kişi tarafından yapılır. MAAY Programı kapsamındaki asker anne ve babası bu programa başvuru yapamaz.
Asker çocuğu yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. 
Asker Çocuğu Yardım Programından Yararlanma Şartları 
Fayda Sahibi Çocuğun Yardım Programından Yararlanma Şartları 
Asker çocuğu yardım programından yararlanabilmek için fayda sahibi çocuğun; 
 1. 18 yaşını doldurmamış olması, 
 2. Babasının askerde olması, 
 3. Bekâr olması, 
 4.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen sosyal ve ekonomik destekten (SED) faydalanmaması, 
 5. Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması, 
 6. Diğer kurum ve kuruluşlardan, babasının askerde olması nedeniyle, benzeri yardımlardan faydalanmaması, 
 7. Öksüz/yetim yardım programı kapsamında fayda sahibi olmaması, 
 8. Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması,
 9. 2022 sayılı kanun kapsamında aylık almaması, 
 10. 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi,gerekmektedir. 
Asker çocuğu yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuktan eğitim ve öğretime devam etme şartı aranmaz. 
Asker çocuğu yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuğun, şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında olması bu yardım programından faydalanmasına engel teşkil etmez.
 
Hak Sahibinin Yardım Programından Yararlanma Şartları 
 
Asker çocuğu yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin; 
Fayda sahibi çocukla birlikte aynı hanede ikamet etmesi, 
Sosyal güvenceli olmaması, 
3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi, 
Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması, 
Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından (MAAY) asker eşi olarak faydalanması,
gerekmektedir. 
Ayrıca, asker çocuğu yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin; 
Muhtaçlık durumu devam ettiği sürece eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı (EVEK), şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında olması, 
Kendisinin veya aynı hanede ikamet eden diğer kişilerin 2022 sayılı kanun kapsamında aylık alması,
Hanesinde ikamet eden diğer kişilerin sosyal güvenceli olması, 
bu yardım programı kapsamında hak sahibi olmasına engel teşkil etmez.
Asker kişinin önceki eşi ölmüşse, asker çocuğu yardım programından askerin halen evli olduğu eşi faydalanır.