Bize Ulaşın Bugün 29 Mayıs 2024 Çarşamba 16:12

Vakıf Amacı

NİZİP SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ AMACI

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik  Kanununa göre kurulmuş olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının temel amacı fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu Sosyal venlik Kuruluşlarına tabi olmayan ve Kuruluşlardan aylık gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale ve üretken duruma geçirilecek kişiler bu kanunun kapsamı içindedir.

Yardımın temel amacı bir nevi işsizlik sigortası değildir. Vakfın amacı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı sağlamak ve muhtaç olanlara ayni ve nakdi yardım yapmaktır.

Vakfımız Devlet ile yoksul vatandaşlar arasında sosyal yardımların doğrudan ve en kısa sürede vatandaşa ulaştırılması açısından bir köprü görevi görmektedir.

NİZİP SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ KAPSAMI

Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal venlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir   almayan (…………) (1) vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya  eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek,  üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir.

(Ek: 30/5/1997 – KHK-572/17 md.) Ancak, sosyal venlik kuruluşlarına tabi  olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile  fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı bu Kanun kapsamındadır.

MÜTEVELLİ HEYETİ

Vakıfların karar organları, “Vakıf Mütevelli Heyeti”dir. İl ve ilçelerdeki tüm yardım programları, bu mütevelli heyetlerin kararları ile yürürlüğe girmektedir.

Kaymakamlarımız başkanlığındaki İlçe Vakıflarının Mütevelli Heyetleri; İlçe Belediye Başkanı, Mal Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Tarım Müdürü,  İlçe Müftüsü, bir köy muhtarı, bir mahalle muhtarı, 3294 sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve iki hayırsever vatandaştan oluşmaktadır.

NİZİP SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ GELİRLERİ

  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılan miktardan,
  • Her nevi fitre-zekat-kurban derileri ve bağırsak yardımlarından,
  • İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirler,
  • Diğer gelirlerden,

oluşmaktadır.